Estudiant de doctorat interessat en projectes tecnològics de Ciència Ciutadana per al monitoratge mediambiental. Especialista en aplicacions web multiplataforma.