Investigadora d’Oceanografia Física. Últimament dedica molts esforços en impulsar la Cultura Científica Marina des de l’Institut de Ciències del Mar participant i liderant diversos projectes enfocats en la divulgació i educació per una major conscienciació social sobre el paper dels oceans al món.