Signatura del manifest de suport a l’Institut Narcís Monturiol

Des de l’Institut Narcís Monturiol us volem fer coneixedors de la situació a la que ens aboca el Consorci d’Educació de Barcelona, CEB, en relació a canvis transcendents de l’oferta formativa del centre i a la desvinculació de sectors professionals amb els que estem identificats i en som acreditats.
El claustre de l’Institut públic Narcís Monturiol, de titularitat municipal de l’Ajuntament de Barcelona i gestionat pel Consorci d’Educació de Barcelona, davant la proposta d’integració al Consorci Parc de Salut Mar, de transició al sector sanitari i de possibles canvis en l’oferta formativa, manifesta que:

L’Institut Narcís Monturiol és una institució pública amb més de cent anys d’història, que fa més de vint-i-cinc anys que imparteix cicles de la família de la Química i deu anys del de Seguretat i Medi Ambient i disposa de les millors instal·lacions que inclouen, entre d’altres, sis laboratoris especialitzats i totalment equipats, resultat de les continuades inversions realitzades durant aquest temps i un ampli ventall d’empreses col·laboradores d’aquests dos sectors. Fruit d’aquest esforç ens hem guanyat un renom i prestigi dins del sector empresarial, on gran part dels treballadors actuals són exalumnes formats en el
centre.
Curs rere curs, recollim la satisfacció del nostre alumnat resultats excel·lents, fruit de la confiança, el treball i educativa.
i estem orgullosos d’obtenir uns la vàlua de tota la comunitat Actualment, l’Institut Narcís Monturiol es caracteritza per la seva forta relació amb les empreses, entitats i altres centres educatius, els quals assessora en matèria de medi ambient a través del programa escoles + sostenibles . Manté una profitosa sinèrgia amb el seu entorn, el barri de la Barceloneta i és referent per estar constantment millorant la qualitat dels ensenyaments i la seva innovació. Ha assolit una oferta cohesionada i cooperativa entre els cicles de Química i de Medi Ambient, aconseguint ser un centre capdavanter en matèria de sostenibilitat. De fet, recentment el setembre del 2021 el centre ha participat en el Projecte per a la professionalització del sector de l’educació ambiental a Catalunya.

Les empreses i entitats col·laboradores amb les quals treballem, valoren molt positivament la formació que impartim i les competències professionals de l’alumnat, fet que incideix en l’èxit de les estades que es duen a terme. La forta relació amb les empreses dels sectors és bidireccional, en el sentit que el professorat hi realitza estades formatives i, per altra banda, el nostre centre ha participat de forma activa en la formació específica a empreses per complementar processos d’assessorament i reconeixement
acadèmic. Addicionalment, és destacable l’elevada inserció laboral del nostre alumnat en comparació amb altres sectors econòmics on hi ha una alta precarietat laboral.

La innovació ha estat un tret d’identitat i de projecció del centre, ho demostra la participació en múltiples xarxes d’impuls i millora de la FP, com InnovaFP, des de la qual es va idear el Projecte de Píndoles Formatives amb molt bona acollida i que va propiciar que empreses del clúster iniciessin els seus propis plans de formació a través d’aquesta metodologia. Un reconeixement a aquest mètode de treball, són les subvencions obtingudes en els darrers anys a través del Pla de mesures a la Innovació de la FP de la
Fundació BCN-FP o la designació, per part de la Red Española de Aprendizaje-Servicio, per la nostra metodologia de treball APS.

El centre treballa per a la millora contínua de la qualitat del seus ensenyaments i serveis a través de l’establiment d’un model d’excel·lència amb el suport del Projecte de Qualitat i Millora Contínua del Departament d’Educació. Al curs 06-07 es va obtenir la certificació ISO 9001, que s’ha anat renovant anualment i que s’ha mantingut fins ara.
Una ubicació privilegiada i estratègica de l’Institut en el barri de la Barceloneta de la ciutat de Barcelona, permet oferir un ampli ventall d’actuacions en forma d’analítiques químiques i de posteriors campanyes de sensibilització i activitats d’educació ambiental a implementar per part de l’alumnat. Es tracta d’un barri afectat per un evident procés de gentrificació per l’increment del turisme en cerca de les seves zones de platges i, per la seva proximitat al port es considera entorn vulnerable.

Precisament és aquí on, tant els cicles de la família Química com els cicles de la família de Seguretat i Medi Ambient, aposten de forma ferma en la preservació de l’ecosistema litoral en conjunció i harmonia amb el barri i la indústria portuària, amb el suport del Departament de Medi Ambient del Port de Barcelona, amb l’Institut de Ciències del Mar ICM-CSIC, el Museu Marítim i la Fàbrica del Sol amb els quals col·laborem.
El context geogràfic justifica sobradament l’articulació dels actuals cicles que impartim, com també l’encaix pedagògic, ja que des del vessant químic es duen a terme analítiques i paràmetres químics de control i, des del vessant ambiental, es consciencia i sensibilitza conjuntament amb les plataformes Barceloneta Proa a la Mar i Cap a Mar, el Pla Comunitari del barri, el casal cívic i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

D’aquesta manera, s’ha aconseguit oferir una oferta formativa cohesionada amb cicles de les dues famílies o sectors, que realitzen projectes conjunts i que treballen de manera coordinada, la sinèrgia de les quals potència la intenció de revertir positivament en la millora del barri i de la salut de la ciutat.
La proposta del Consorci d’Educació de Barcelona d’integració de l’Institut públic Narcís Monturiol al Consorci Parc de Salut Mar, suposaria, com s’ha argumentat, perdre la identitat d’un centre referent en el sector químic i de medi ambient de la ciutat de Barcelona, sumat a la incertesa en la gestió del centre i el futur professional del personal que hi treballa.

El Consorci d’Educació de Barcelona, en la seva aposta per nous sectors professionals, hauria d’entendre l’oferta de l’Institut Narcís Monturiol com la d’un centre referent en la sostenibilitat, amb la integració dels cursos de Química i de Seguretat i Medi Ambient que s’imparteixen i, que són perfectament compatibles amb la incorporació de cicles de la família de Sanitat, ja que són tres sectors amb competències professionals íntimament lligades, relacionades i que es complementen.

L’Institut públic Narcís Monturiol ha estat un centre compromès amb el medi ambient des del seu origen. Va ser de les primeres escoles verdes de Catalunya i actualment és un referent dintre del programa d’escoles + sostenibles, ubicat a la Fàbrica del Sol, edifici veí nostre, amb el qual també col·laborem. La ciutat de Barcelona no es pot permetre perdre aquest referent i menys ara en el context d’emergència climàtica, on Barcelona pretén jugar un paper clau amb el Pla Clima i els refugis climàtics.

Les col·laboracions esmentades evidencien una integració i aliances amb el barri, entitats veïnes i amb el sector químic i de medi ambient de Catalunya fruit de tots aquests anys de treball, que no es poden perdre amb la integració al Consorci Parc de Salut Mar, amb qui veiem l’encaix dels dos sectors i moltes oportunitats de col·laboració i aprofitament de recursos.

Fruit d’aquesta gran tasca duta a terme, les persones i/o entitats signants del present manifest volen mostrar el seu suport i adhesió, que pretén defensar la institució, la repercussió en l’economia dels sectors i la seva docència, la qual es pot ampliar però en cap cas perdre.

© imatges propietat de l’Institut públic Narcís Monturiol